Introduksjon til selskapet Kompetanse, forretningsprinsipper og bakgrunnsinformasjon om selskapet Tjenester innen webdesign og priser knyttet til disse Bilder av utvalgte prosjekter og kundenes tilbakemeldinger
 Oversikt   Timepris   Priseksempel   Kundefordeler 

Typiske leveranser for selskapet er:

 • Nettsted
 • Publiseringsverktøy
 • Informasjonsnettsted
 • Markedsføringsnettsted
 • Kampanjenettsted
 • Salgsnettsted
 • Produktnettsted
 • Bildearkiv
 • Nettbutikk
 • Bookingløsning
 • Diskusjonsforum
 • Blogg

Et nettsted koster vanligvis mellom 25.000,- og 75.000,-

Prisen avhenger av:

 • Designbehov
 • Ønsker om funksjonalitet
 • Mengde planlegging
 • Behov for markedsføring
 • Antall nettsider
 • Arbeidsfordeling
 • Ditt ambisjonsniv?
Vis priseksempel »

Kundefordeler

Kontakt Media lager nettsteder etter metoden Verdiorientert webdesign. Dette gir deg gode resultater, innen fornuftige kostnadsrammer.

Oppnå mål

Nettstedet skal påvirke leserne til å tenke, gjøre eller føle noe. Dette oppnås ved å vinne leserens tillitt, og ved å synliggjøre verdien av det du tilbyr.

Flere lesere

Nettstedet må markedsføres for å bli lest. I løpet av prosjektet vurderer og gjennomfører vi forskjellige markedsføringstiltak.

Økt Bruk

Relevant og lett tilgjengelig innhold gjør nettstedet til en verdifull ressurs for leserne, og øker bruken av dette.

Bedre avgjørelser

Gode beslutninger baserer seg på riktig informasjon. Metoden kartlegger viktige sider ved bedriften, markedet og kundene.

Unngå hindre

Det er like viktig å ta tak i årsakene til at kunder ikke kjøper, som å gi dem gode grunner til å kjøpe. Under prosjektet takler vi slike hindre for salg.

Effektiv prosjektgjennomføring

Kontakt Medias arbeidsmetode sørger for strukturert gjennomføring, med fokus på de viktige arbeidsoppgavene.

 
Kontakt Media
Tel: 976 50 841 - post@kontaktmedia.no
Forsiden | Om selskapet | Metode | Tjenester | Referanser
Kontakt | Kopirettigheter | Juridisk | Personvern